WORKSHOP MACRO 2018

Date/datum: 31-03-2017
Location/Locatie: Zwolle
Goal/Doel: Hollow root/Holwortel
Organisation/Organisatie: -
Photographer/Fotograaf: Johannes Klapwijk